Narzędzia strony

Strona główna

play.png pause.png

- Joao Bras Jorge, CEO

play.png pause.png

- Joao Bras Jorge, CEO

Nasze priorytety

Zrównoważony wzrost biznesu

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.

Zobacz więcej

Zgodność z zasadami ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Bank przestrzega zasad prawnych, etycznych i ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem Respect Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Zobacz więcej

Dialog z Interesariuszami

Firma prowadzi w sposób udokumentowany dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są różnorodnych źródeł.

Zobacz więcej

Nasze priorytety

Zrównoważony wzrost biznesu

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.

Zobacz więcej

Zgodność z zasadami ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Bank przestrzega zasad prawnych, etycznych i ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem Respect Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Zobacz więcej

Dialog z Interesariuszami

Firma prowadzi w sposób udokumentowany dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są różnorodnych źródeł.

Zobacz więcej

Społeczna odpowiedzialność w liczbach

Środowisko

Zarządzanie zużywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami jest ukierunkowana na stały monitoring i ograniczanie zużycia surowców i materiałów poprzez:

 • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
 • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
 • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
 • efektywne wykorzystanie posiadanych już zasobów.

Zobacz więcej

Proekologiczne rozwiązania

W celu optymalizacja zużycia energii, wody, paliw orz materiałów zakupionych przez Bank wprowadzono szereg rozwiązań.

Zobacz więcej

Proekologiczne produkty Banku

W ofercie Banku znajdują się produkty, które służą wdrożeniu działań proekologicznych lub finansują przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykaz produktów proekologicznych oferowanych przez Bank Millennium:

 • Karta WWF
 • Zielone Fundusze Inwestycyjne
 • Polseff
 • Leasing Eko Energia

Zobacz więcej

Akcje edukacyjne

Klienci i Pracownicy Banku są zachęcani do udziału w akcjach edukacyjnych i wydarzeniach ekologicznych.

Zobacz więcej

Środowisko

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami jest ukierunkowana na stały monitoring i ograniczanie zużycia surowców i materiałów poprzez:

 • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
 • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
 • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
 • efektywne wykorzystanie posiadanych już zasobów.

Zobacz więcej

W celu optymalizacja zużycia energii, wody, paliw orz materiałów zakupionych przez Bank wprowadzono szereg rozwiązań.

Zobacz więcej

W ofercie Banku znajdują się produkty, które służą wdrożeniu działań proekologicznych lub finansują przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykaz produktów proekologicznych oferowanych przez Bank Millennium:

 • Karta WWF
 • Zielone Fundusze Inwestycyjne
 • Polseff
 • Leasing Eko Energia

Zobacz więcej

Zamieszczony w Intranecie i Internecie poradnik ekologiczny jest dostępny w dla wszystkich Pracowników i Klientów Grupy Banku Millennium. W zwięzłej formie prezentuje on wiele konkretnych rad dotyczących zasad dbania o środowisko naturalne w biurze i w domu

Zobacz więcej

Społeczeństwo

Klienci

Zobowiązania Banku zawarte w strategii na lata 2015-2017 wyrażone wobec Klientów dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków, przestrzegania zasad etyki w marketingu i procesie sprzedaży, oferowania dostosowanych do potrzeb Klienta produktów, zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz dostępu do usług dla grup wykluczanych (np. osób niepełnosprawnych czy starszych).

Zobacz więcej

Pracownicy

Zobowiązania wobec Pracowników zawarte w strategii Banku na lata 2015-2017 koncentrują się na prowadzeniu dialogu w celu poznania oczekiwań Pracowników i zapewnienia im stabilnych, satysfakcjonujących i umożliwiających samorealizację warunków pracy.

Zobacz więcej

Partnerzy
Biznesowi

Bank w swojej działalności biznesowej współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT oraz usług marketingowych.

Zobacz więcej

Społeczności

We współpracy z instytucjami pozarządowymi i społecznymi, Bank Millennium realizuje programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Zobacz więcej

Społeczeństwo

Zobowiązania Banku zawarte w strategii na lata 2015-2017 wyrażone wobec Klientów dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków, przestrzegania zasad etyki w marketingu i procesie sprzedaży, oferowania dostosowanych do potrzeb Klienta produktów, zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz dostępu do usług dla grup wykluczanych (np. osób niepełnosprawnych czy starszych).

Zobacz więcej

Zobowiązania wobec Pracowników zawarte w strategii Banku na lata 2015-2017 koncentrują się na prowadzeniu dialogu w celu poznania oczekiwań Pracowników i zapewnienia im stabilnych, satysfakcjonujących i umożliwiających samorealizację warunków pracy

Zobacz więcej

Bank w swojej działalności biznesowej współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT oraz usług marketingowych.

Zobacz więcej

We współpracy z instytucjami pozarządowymi i społecznymi, Bank Millennium realizuje programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Zobacz więcej

Zarządzanie

Standardy stosowane przez Bank

Dobre praktyki w obszarze ESG

Zarządzanie
CSR