Narzędzia strony

Dialog z interesariuszami

Firma prowadzi w sposób udokumentowany dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł:

Kanały komunikacji z Interesariuszami

Interesariusze Grupy Banku Millennium

G4-26a

Kluczowe tematy wynikające z prowadzenia dialogu z interesariuszami 

InteresariuszKanały komunikacjiCzęstotliwość prowadzenia dialoguZgłoszone tematyDziałania BankuSzczegóły
Inwestorzy i Analitycy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Raz na rok Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku. Stosowanie się do zewnętrznych standardów dla spółek giełdowych, Polityka Compliance, zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z Akcjonariuszami. Inwestorzy
Roadshows i konferencje Kilka razy do roku
Spotkania Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Kontakty poprzez internet, e-mail, telefon Na bieżąco
Klienci Oddziały, bankowość internetowa i mobilna,Internet (strona www, YouTube) Infolinia, Reklamacje Na bieżąco Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość w komunikacji z Bankiem, usprawnienia w działaniu produktów i procesów. Prowadzenie projektów poprawy jakości, wprowadzanie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby Klientów, stosowanie procedur dotyczących etycznej sprzedaży, zapewnienie bezpieczeństwa środków Klientów oraz możliwości szybkiego kontaktu z Bankiem. Klienci
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Klienta Co miesiąc/kwartał/rok oraz ad-hoc
Spotkania z Klientami Kilkanaście razy do roku
Pracownicy Intranet, pracowniczy portal społecznościowy, inne publikacje wewnętrzne Na bieżąco Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie i nagradzanie, odpowiadanie na zgłaszane przez Pracowników wnioski. Regularne monitorowanie celów zawartych w polityce kadrowej, badanie potrzeb, motywacji i satysfakcji Pracowników, zapewnienie Pracownikom możliwości wyrażania opinii poprzez różne narzędzia komunikacji. Pracownicy
Spotkanie firmowe z udziałem Zarządu Raz do roku
System oceny Pracownika Raz na kwartał
Badania satysfakcji i motywacji Raz do roku
Dostawcy   Okresowe spotkania Kilkaset w roku Uczciwe zasady wyboru i współpracy z Dostawcami. Stosowanie obiektywnych procedur wyboru Dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy. Dostawcy
Telefon,e-mail Na bieżąco
Otoczenie społeczne Oferty dotyczące współpracy Kilkaset w roku Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej Pracowników. Merytoryczne i finansowe wspieranie projektów społecznych; zachęcanie Pracowników do udziału w akcjach społecznych i wolontariacie. Społeczeństwo
Konkursy i szkolenia dla studentów Kilkadziesiąt w roku
Konferencje z udziałem przedstawicieli społecznych i NGO Kilkadziesiąt w roku
Współpraca z uczelniami Kilkanaście razy do roku
Środowisko Rankingi środowiskowe Kilkadziesiąt w roku Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników. Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko, programy edukacji ekologicznej. Środowisko
Sprawozdania środowiskowe do organów administracji państwowej. Kilkanaście w ciągu roku

 

G4-26a, G4-27a