Narzędzia strony

Członkostwo w organizacjach

Bank jest członkiem organizacji branżowych o regionalnej, krajowej i międzynarodowej skali działania. W kontekście niniejszego raportu najważniejsze z nich to:

OrganizacjaOpis działalności
Związek Banków Polskich (ZBP) Prezes Zarządu Banku Millennium jest członkiem Rady ZBP, organizacji zrzeszającej i reprezentującej interesy wszystkich banków działających w Polsce. Dodatkowo Przedstawiciel Banku jest członkiem Rady Etyki Bankowej przy ZBP. Rada odpowiedzialna jest za przestrzeganie przyjętych przez banki i pracowników banków zasad etycznych oraz popularyzacje standardów etycznej bankowości.
Konfederacja LEWIATAN Reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej, zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) Służy środowisku emitentów giełdowych wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego, dąży do popularyzacji i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

G4-16