Narzędzia strony

Produkty i usługi Banku

Produkty Banku Millennium są adresowane do wszystkich segmentów rynku: Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Bankowości Prywatnej.

Odpowiadając na oczekiwania różnych grup Klientów, Bank każdemu z segmentów oferuje inne, dostosowane do jego potrzeb produkty. Kierunek wprowadzanych zmian i innowacji wynika z informacji zwrotnych przekazywanych przez Klientów podczas regularnie przeprowadzanych przez Bank badań jakościowych i ilościowych.

Segmenty Klientów i oferowane produkty

Segment KlientówOpisOferowane produkty
Klienci Indywidualni   Konta, karty, kredyty, kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, ubezpieczenia.
Klienci Prestige  Klienci indywidualni posiadający w Banku aktywa powyżej 100 tys zł. Konta, karty, produkty oszczędnościowe, inwestycyjno-ubezpieczeniowe, strukturyzowane, fundusze, kredyty.
Bankowość Prywatna Klienci indywidualni posiadający w Banku aktywa powyżej 1 mln zł. Konta, karty, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne, kredyty.
Klienci Biznes Firmy o obrotach rocznych do 5 mln zł. Konta, karty, finansowanie handlu i działalności, faktoring, leasing, inwestowanie kapitału.
Przedsiębiorstwa Firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł. Obsługa i finansowanie działalności, finansowanie handlu, produkty skarbu, usługi powiernicze, rozwiązania finansowe dla sektora publicznego.

Szczegółowy opis oferowanych produktów i usług znajduje się na stronie: http://www.bankmillennium.pl/ G4-4