Narzędzia strony

Inwestorzy

Departament Relacji z Inwestorami odpowiada za rzetelne przekazywanie informacji na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o równy dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców. Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronnie Banku w sekcji Relacje z Inwestorami/Polityka Informacyjna