Narzędzia strony

Klienci

Zobowiązania Banku zawarte w strategii na lata 2015-2017 wyrażone wobec Klientów dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków, przestrzegania zasad etyki w marketingu i procesie sprzedaży, oferowania dostosowanych do potrzeb Klienta produktów, zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz dostępu do usług dla grup wykluczanych (np. osób niepełnosprawnych czy starszych).

G4-DMA