Narzędzia strony

Dogodna komunikacja z bankiem

Klienci mają możliwość kontaktu z Bankiem przez wiele kanałów: sieć 423 oddziałów w całym kraju, serwis telefoniczny, internetowy oraz bankowość mobilną.

Telemillennium

TeleMillennium, czyli telefoniczny kanał kontaktu z Bankiem, umożliwia składanie zleceń dotyczących obsługi produktów posiadanych w Banku, pomocy w wyjaśnianiu wątpliwości, poznaniu oferty oraz interwencji w sytuacjach awaryjnych. To również kanał kontaktu dla potencjalnych Klientów, którzy mogą zlecić założenie rachunku, czy karty kredytowej. 

W 2014 roku, aby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi Klientów posiadających kredyty hipoteczne, wyodrębniono wyspecjalizowany Zespół Konsultantów, którzy zajmują się sprawami związanymi wyłącznie z obsługą tych kredytów.  

Wprowadzono również działania, które pozwoliły na zarządzanie sugestiami zgłaszanymi przez Klientów . Bezpośrednio po odbyciu rozmowy z Klientem, Konsultanci mogą przesłać jego uwagi do właściwej jednostki w Banku. Funkcja ta pozwala na analizę potrzeb Klientów i wdrożenie działań w odpowiedzi na ich oczekiwania.

TeleMillennium 201420132012Zmiana  2014/2013
Liczba połączeń z TeleMillennium  2.900.828 2.711.913      2.625.465     7%

Bankowość internetowa i mobilna

Klienci bankowości internetowej oraz mobilnej mogą szybko skontaktować się z Bankiem za pośrednictwem wielu kanałów, np. wysyłając wiadomość za pośrednictwem strony internetowej lub w serwisie transakcyjnym, korzystając z czatu na stronie internetowej lub pomocy Wirtualnego Doradcy. W przypadku pojawienia się problemu związanego z działaniem bankowości internetowej lub mobilnej, Klient może skontaktować się ze specjalną linią pomocy dla klientów bankowości elektronicznej.

Wszystkie sugestie i uwagi zgłaszane przez Klientów za pośrednictwem kanałów elektronicznych i telefonicznych są stale monitorowane i analizowane. Dodatkowo, wybrani Klienci są zapraszani do udziału w testach użyteczności wykonywanych z wykorzystaniem technologii eye tracking. Wszystkie wymienione analizy są wykorzystywane do planowania rozwoju bankowości internetowej i mobilnej.

Klienci bankowości internetowej i mobilnej

 201420132012
Klienci korzystający z Millenetu* 1.536.260 (74%) 1.438.813 (62%) 1.433.726(54%)
Klienci korzystający z MilleSms* 206.501 (13%) 204.596 (14%) 198.580(14%)
Klienci korzystający z wyciągów on-line* 950.789 (62%) 779.399 (54%) 670.693(47%)
Klienci korzystający z bankowości moblinej* 145.000 (21%) 79.183 (13%) 51.395(8%)
Zapytania w Millenet dot. funkcjonalności systemu 4.942 20.418 19.378
Zapytania w Millenet dot. produktów i usług 76.304 49.569 22.856
Zapytania poprzez formularz kontaktu 6.158 5.738 4.958

*liczba i % Klientów