Narzędzia strony

Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych i starszych

Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych i starszych

G4-DMA

Bank, dysponując siecią 423 placówek obecny jest we wszystkich największych miastach w kraju. Poza siecią placówek, Bank oferuje także usługi przez system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 539 własnych bankomatów. Oferując swoje usługi 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, dzięki wielu kanałom dystrybucji, dostęp do produktów i usług Banku na terenie Polski jest praktycznie niegraniczony.

G4-FS13

Bank sukcesywnie wprowadza ułatwienia w korzystaniu z jego produktów i usług osobom niepełnosprawnym i starszym poprzez zapewnienie:

  • dostępu do placówek, w których mogą występować bariery architektoniczne;
  • bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, co powoduje, że nie muszą one sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą natomiast korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu;
  • funkcji powiększania tekstu – strona www oraz aplikacja internetowa Banku zawierają przycisk A+, który pozwala na powiększenie prezentowanego tekstu, co umożliwia korzystanie z nich osobom niedowidzącym;
  • obsługi telefonicznej - Klienci korzystający z Infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu;
  • udogodnień w podpisywaniu umów - osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch Pracowników placówki lub świadka - osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez Pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca
  • wzorów umów na stronie internetowej dostosowanych do odczytu przez czytniki tekstu
  • standardów obsługi osób niepełnosprawnych- szczegółowych wytycznych dotyczących obsługi Klientów niepełnosprawnych, obowiązujących Pracowników wszystkich placówek Banku.

    G4-FS14

 Dostępność usług 2014 2013 2012 
Placówki z dostępem dla osób niepełnosprawnych   
Liczba placówek 423 439 447
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 89% 88% 87%
Bankomaty   
Liczba bankomatów 539 555 566
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 89% 89%