Narzędzia strony

Pracownicy

Zobowiązania wobec Pracowników zawarte w strategii Banku na lata 2015-2017 koncentrują się na prowadzeniu dialogu w celu poznania oczekiwań Pracowników i zapewnienia im stabilnych, satysfakcjonujących i umożliwiających samorealizację warunków pracy.