Narzędzia strony

Promocja kultury

Działalność Banku w obszarze kultury planowana jest w oparciu o średnioterminowe plany działania i następujące założenia:

  • Odbywa się wyłącznie na poziomie programowym (Bank nie wspiera instytucji, lecz wyłącznie wybrane programy, które te instytucje realizują);
  • Bank preferuje współpracę w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach oraz programy z kręgu tzw. kultury wysokiej;
  • Bank dokłada starań, by programy które wspiera miały szeroki odbiór społeczny i były dostępne dla odbiorców także za pośrednictwem mediów ;
  • Partnerami w realizacji programów kulturalnych są dla Banku przede wszystkim instytucje kultury i organizacje pozarządowe oraz media. 

Cykliczne projekty kulturalne Banku Millennium

ProgramOpisPartnerLiczba zrealizowanych edycji do roku 2014Liczba odbiorców w 2014Liczba odbiorców w 2013Szczegóły
Złote Berło Doroczna nagroda dla polskiego twórcy za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz koncert towarzyszący uroczystości jej wręczenia. Fundacja Kultury Polskiej 16 79.335 500.000 liczba widzów reportażu w TVP 2
Perły Millennium Cykl programów w TVP prezentujących widowiska artystyczne (w 2014 roku -spektakle Teatru Telewizji). Telewizja Polska 10 8.926.287 17.000.000 liczba widzów spektakli Teatru TVP wyemitowanych w TVP 1 i TVP 2
Planete+ Doc Film Festiwal Mecenat nad największym festiwalem światowego filmu dokumentalnego w Polsce. Against Gravity 10 41.000 33.000 liczba widzów na pokazach festiwalowych
Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Festiwal i konkurs na najlepsze słuchowisko radiowe i spektakle telewizyjne. Telewizja Polska – Oddział w Gdańsku 12 425.683 520.000 liczba odbiorców programów emitowanych w TVP oraz uczestników imprez konkursowych i towarzyszących
Kolonia Artystyczna w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Program utrwalania dorobku artystycznego Kolonii Artystycznej w Kazimierzu Dolnym i jej współczesnych kontynuatorów. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 15 19.418 13.000 Liczba widzów wystaw malarstwa
Wielokulturowy Gdańsk Prezentacja historycznego dorobku artystycznego twórców wielokulturowego Gdańska oraz prezentacjach artystów współczesnych związanych z tym miastem. Muzeum Narodowe w Gdańsku 16 1.836 5.052 liczba widzów zorganizowanych wystaw
Festiwal muzyki współczesnej Sacrum-Profanum Festiwal muzyki współczesnej i nurtów pokrewnych. Krakowskie Biuro Festiwalowe 3 8.000 10.000 liczba słuchaczy koncertów festiwalu
Pamiętajmy o Osieckiej Festiwal i konkurs piosenki poetyckiej poświęcony twórczości poetki Agnieszki Osieckiej. Fundacja Okularnicy 8 790 2000 liczba słuchaczy koncertów festiwalu
Koncert Noworoczny Banku Millennium Doroczny koncert na Zamku Królewskim w Warszawie organizowany dla Klientów i partnerów Banku. Zamek Królewski w Warszawie 23 220 240 liczba słuchaczy koncertu
Gdański Festiwal Muzyczny Prezentacja wybitnych wykonań muzyki poważnej i współczesnej. Stowarzyszenie Muzyczne Forza 2 6.000 800 liczba słuchaczy koncertów
Paganini Millennium Tour Koncerty prezentujące mistrzowskie wykonania klasycznej muzyki skrzypcowej Sylwin Management/ Filharmonie w Łodzi, Gdańsku i Warszawie 1 2.400 liczba słuchaczy koncertów
Razem 9.510.969 18.084.092