Narzędzia strony

Ekologiczne akcje edukacyjne

Pro-Eco

Poradnik Ekologiczny Dla Klientów I Pracowników

Zamieszczony w Intranecie i Internecie poradnik ekologiczny jest dostępny w dla wszystkich Pracowników i Klientów Grupy Banku Millennium. W zwięzłej formie prezentuje on wiele konkretnych rad dotyczących zasad dbania o środowisko naturalne w biurze i w domu. Broszura odnosi się do tematyki segregacji odpadów i elektrośmieci, a także racjonalnego używania surowców, wody oraz energii.

  

 

WWFGodzina Dla Ziemi

Corocznie, począwszy od roku 2009, Bank bierze udział w akcji Godzina dla Ziemi organizowanej przez fundację WWF Polska. W ramach tej akcji, na godzinę wyłączane jest oświetlenie i panele reklamowe w placówkach oraz centrali Banku w Warszawie i Gdańsku. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na wybrany aspekt wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i odbywa się dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu Pracowników.

Klienci i Pracownicy zapraszani są do udziału w wydarzeniu za pośrednictwem Internetu i Intranetu.