Narzędzia strony

Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań

G4-DMA, G4-EN27

W celu optymalizacja zużycia energii, wody, paliw orz materiałów zakupionych przez Bank wprowadzono szereg rozwiązań. 

Plastik

DziałanieOpis
Ograniczenie zużycia plastiku limity na zamawianie butelkowanej wody mineralnej, plastikowych kubeczków i mieszadełek. W obiektach Centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody.
Weryfikacja zapotrzebowania na plastikowe koperty bezpieczne  Na podstawie średniej ilości wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie ilości zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
Narzędzia IT System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.

Papier

DziałanieOpis
Kontrola zapotrzebowania na papier  ilość zużywanego papieru do wydruków operacji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z dokonanych transakcji kasowych. 
Optymalizacja dystrybucji materiałów marketingowych weryfikacja zgodności zamówień na materiały marketingowe z wysokością ustalonych limitów oraz koordynacja dystrybucji materiałów na potrzeby kampanii reklamowych przyczynia się zmniejszenia zużycia papieru.
Ograniczenie liczby wydruków poprzez możliwość korzystania z tzw. print room’ów i wprowadzenie domyślnej opcji dwustronnego wydruku oraz skanowania i wysyłania dokumentów w formie elektronicznej.
Wdrożenie Equitrac biurowego systemu raportowania i kontroli drukowania. System rejestruje szczegóły wszystkich wydruków, generowanych przez Pracowników (w tym liczby stron i szacunkowego kosztu wydruku), co pozwala zarządzać strukturą wydruków.
Elektroniczny obieg dokumentów dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do procesowania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku. Podobnie procesowanie dokumentacji Klientów (np.wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów.
Ograniczanie liczby wydrukowanych dokumentów przekazywanych Klientom - Materiały informacyjne (cenniki, regulaminy) nie są prezentowane na stojakach w oddziałach, lecz drukowane na wniosek Klienta oraz jako element obowiązkowy umów z Klientem. 
- W placówkach nowo otwieranych i przebudowywanych montowane są wyświetlacze, co wpływa na ograniczenie liczby zużywanych papierowych materiałów marketingowych (plakaty, ulotki);
- Część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku, przez co Klient ma do nich bezpośredni dostęp. 
- Klient, który kupuje pakiet usług bankowych podpisuje jedną skonsolidowaną umowę zamiast kilku odrębnych umów na każdy produkt. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania wyciągu skonsolidowanego zawierającego informację o wszystkich produktach posiadanych w Banku.
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne Klienci Detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe i oszczędnościowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje.
Klienci Korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o karty płatnicze poprzez system bankowości internetowej. Obecnie 4,5% kart jest wydawanych w ten sposób.
Promowanie wyciągów on-line 95% nowych Klientów decyduje się na korzystanie z wyciągów elektronicznych podczas zakładania rachunku. W 2014 przeprowadzono kampanię w wyniku której 50 000 Klientów wymieniło wyciągi papierowe na elektroniczne. 

 Liczba i odsetek użytkowników
 201420132012
Wyciągi on-line 950.789 (62%) 779.399 (54%) 670.693 (47%)

Energia elektryczna i woda

DziałanieOpis
Wymiana oświetlenia w zewnętrznych panelach reklamowych placówek Banku z tradycyjnego świetlówkowego na energooszczędne LED.
Ograniczenie świecenia zewnętrznych paneli reklamowych (wyłączane są o północy).
Energooszczędne źródła światła w nowych lub modernizowanych oddziałach.
Automatyczny system wyłączania światła (po godzinie 18) w budynkach Centrali.
Bieżąca kontrola zużycia mediów jest procesem ciągłym. Na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane i jeżeli to możliwe, wdrażane są usprawnienia i zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji. 
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii w Centrali i Oddziałach Banku wdrożono zalecenia regulujące działanie urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych zależnie od pór roku i rozkładu dobowego. Zalecenia te mają na celu ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej przez urządzenia klimatyzacyjne i cieplno - wentylacyjne do przedziału czasu w którym odbywa się praca. Metodologia wyłączeń zapobiega również jednoczesnemu działaniu urządzeń grzewczych w trakcie pracy urządzeń schładzających.

 201420132012
Oddziały z oświetleniem LED 316 (74%) 233 (53%) 100 (22%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 377 (89%)* 395 (90%) 349 (78%)
Energooszczędne źródła światła w oddziałach  27 (6%) 16 (4%) 8 (2%)

*spadek liczby oddziałów z panelami wyłączanymi o północy wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów Banku.

G4 - EN6

Paliwa

DziałanieOpis
Samochody z niższą emisją spalin Samochody służbowe, które mają najwyższe normy emisji spalin są sukcesywnie wymieniane na mniej zanieczyszczające środowisko. We flocie samochodowej Banku znajdują się jedynie samochody z normą Euro 5.
Ograniczenie ilości podróży służbowych W celu minimalizowania ilości podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. W 2014 przeprowadzono około 1000 wideokonferencji.