Narzędzia strony

Działalność prospołeczna

Nikifory social programProgram społeczny Nikifory

Od 2009 roku Bank Millennium jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji programu społecznego Nikifory. Celem projektu jest pokonywanie izolacji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rozwój i promocję ich aktywności twórczej.

W roku 2014 Pracownicy przy współudziale Banku zaangażowali się w szereg wydarzeń na rzecz wsparcia programu Nikifory:

  • przeprowadzono wolontariaty pracownicze - wolontariusze współtworzyli galerię niepełnosprawnych artystów w warszawskim Centrum Onkologii, uczestniczyli w organizacji konkursu plastycznego Świat Nikiforów oraz warsztatach artystycznych dla laureatów tego konkursu;
  • siedzibie Centrali Banku zorganizowano wydarzenie MILLEWIDZIANI, w ramach którego zaprezentowano wystawę prac artystów niepełnosprawnych połączoną z aukcją intranetową oraz przeprowadzono kiermasz domowych wypieków przygotowanych przez Pracowników. Pozyskane podczas kiermaszu i licytacji środki finansowe zostały przekazane na wsparcie i rozwój artystów niepełnosprawnych;
  • zwieńczeniem wspólnych działań była uroczysta Gala Fundacji Wspólna Droga i rozdanie laureatom konkursu Świat Nikiforów nagród ufundowanych przez Bank Millennium.

Program Nikifory

Liczba beneficjentów w latach 2009-20141702

BAKCYL - Bankers for Financial Education of the YouthBAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

Wolontariusze z Banku Millennium uczestniczą we wspólnym projekcie polskiego sektora bankowego BAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Warszawski Instytut Bankowości. BAKCYL, oparty na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy, ma na celu przekazanie uczniom gimnazjum praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z usług finansowych.

W ramach projektu opracowano cztery programy lekcji dedykowane gimnazjalistom: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie oraz Finanse na całe życie. Łącznie stanowią kompendium wiedzy finansowej dla młodych ludzi, jaką powinni się kierować u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach czy przyszłej kondycji ekonomicznej. W roku 2014 w ramach BAKCYLA odbyło się łącznie 206 lekcji w 31 szkołach. W przeprowadzonych lekcjach uczestniczyło blisko 4000 uczniów.

Projekt BAKCYL

Liczba uczniów przeszkolonych przez wolontariuszy Banku Millennium247

G4-FS16

Charity Corporate Run

Charytatywny Bieg Firmowy

W Biegu Firmowym zorganizowanym przez Fundację Everest w Warszawie i Wrocławiu uczestniczyło 104 Pracowników Banku Millennium. Dochód z imprezy, w której udział wzięło ponad 2300 pracowników firm z różnych branż przeznaczony został na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.

Bieg Firmowy

Liczba beneficjentów 3
Kwota przekazana na cel charytatywny 45000

Charytatywna aukcja rękodzieła

Corocznie w Banku Millennium przeprowadzana jest przedświąteczna aukcja rękodzieła. Jej celem jest zebranie środków finansowych dla wybranych organizacji pożytku publicznego.

Na aukcji wystawiane są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Pracowników Banku. Rękodzieła zostają zlicytowane podczas aukcji intranetowej, w której może wziąć udział każdy Pracownik firmy. Zebrana podczas licytacji kwota jest podwajana przez Bank i przekazana na cel charytatywny. W 2014 roku zebrane środki finansowe zostały przekazane na leczenie i rehabilitację pięciorga dzieci Pracowników Banku.

Aukcja charytatywna

 20142013
Liczba ofert kupna wystawionych przedmiotów 5.155 2.797
Zebrana kwota (zł) 26.532 10.402
Przekazana na cel charytatywny kwota (zł) 53.064 20.804

Bank Employees for ChildrenPracownicy Banku Dzieciom

W roku 2014 Pracownicy Grupy Banku Millennium zorganizowali dwie zbiórki darów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych zlokalizowanych w małych miejscowościach w Polsce. Dzieciom przekazano przybory szkolne, środki higieny osobistej, zabawki i prezenty świąteczne. Zbiórki na rzecz ośrodków opiekuńczych organizowane są w Banku cyklicznie od 2011.

 

Wartość darowizn i sponsoringu (zł)

 2014 20132012
 DarowiznySponsoringDarowiznySponsoringDarowiznySponsoring
Kultura 145.000 1.407.764 151.000 1.387.250 150.000 1.286.891
Edukacja 121.700 24.678 993.600 10.520 169.900  
Cele charytatywne 61.900   45.804   48230  
Sport 30.000         8.610
Razem 358.600 1.432.442 1.190.404* 1.397.770 368.130 1.295.501

* zwiększona kwota darowizny wynikała z przekazania jednorazowej dotacji na realizację projektu przez placówkę naukową