Narzędzia

Interesariusze banku

Interesariusze banku

Interesariusze mogą wyrażać swoje opinie na temat współpracy z Bankiem poprzez różne kanały kontaktu. Wyrażone przez nich oczekiwania uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach jak i działalności Banku.