Narzędzia

Dialog z interesariuszami

Firma prowadzi dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł:

G4-26a

Główne tematy zgłaszane przez Interesariuszy

InteresariuszKanały komunikacjiCzęstotliwość prowadzenia dialoguZgłoszone tematyDziałania BankuSzczegóły 
Inwestorzy i Analitycy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Raz na rok Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, etyczna i odpowiedzialna społecznie działalność. Stosowanie się do zewnętrznych standardów dla spółek giełdowych, Polityka Compliance, zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i etyki działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z Akcjonariuszami. Inwestorzy 
Roadshows i konferencje Kilka razy do roku
Spotkania Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Kontakty poprzez internet, e-mail, telefon Na bieżąco
Klienci Oddziały, bankowość internetowa i mobilna, Na bieżąco    Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość korzystania z produktów i komunikacji z bankiem, udogodnienia w dostępie do usług Banku.    Prowadzenie projektów poprawy jakości, wprowadzanie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby Klientów, stosowanie zasad etycznej sprzedaży i marketingu, zapewnienie bezpieczeństwa środków Klientów, ułatwień w dostępie do usług oraz możliwości szybkiego kontaktu z Bankiem. Klienci  
Strona www, portale społecznościowe, Na bieżąco
Infolinia Na bieżąco
Reklamacje Na bieżąco
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Klienta Co miesiąc/kwartał/rok oraz ad-hoc
Spotkania z Klientami Kilkanaście razy do roku
Pracownicy Intranet, forum społecznościowe,czaty inne publikacje wewnętrzne Na bieżąco Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie i nagradzanie, odpowiadanie na zgłaszane przez Pracowników wnioski. Regularne monitorowanie celów zawartych w polityce kadrowej, badanie potrzeb, motywacji i satysfakcji Pracowników, zapewnienie Pracownikom możliwości wyrażania opinii poprzez różne narzędzia komunikacji. Pracownicy  
Spotkanie firmowe z udziałem Zarządu Raz do roku
System oceny Pracownika Raz na kwartał
Badania satysfakcji i motywacji Raz do roku
Dostawcy Okresowe spotkania Kilkaset w roku Uczciwe zasady wyboru i współpracy z Dostawcami. Stosowanie obiektywnych procedur wyboru Dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy. Dostawcy 
Telefon,e-mail Na bieżąco
Negocjacje i realizacja umów Na bieżąco
Otoczenie społeczne Oferty dotyczące współpracy Kilkaset w roku Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej Pracowników. Merytoryczne i finansowe wspieranie projektów społecznych; zachęcanie Pracowników do udziału w akcjach społecznych i wolontariacie. Społeczeństwo 
Konkursy i szkolenia dla studentów Kilkadziesiąt w roku
Konferencje z udziałem przedstawicieli społecznych i NGO Kilkadziesiąt w roku
Wolontariat pracowniczy Kilka razy w roku
Środowisko Rankingi środowiskowe Kilkadziesiąt w roku Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników. Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko, programy edukacji ekologicznej. Środowisko  
Sprawozdania środowiskowe do organów administracji państwowej. Kilkanaście w ciągu roku

G4-26a, G4-27a