Narzędzia

Glossary beginning with L

L

LIBOR

(ang. London Interbank Offered Rate) wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Londynie.