Narzędzia

Odpowiedzialne Zarządzanie

LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem Odpowiedzialny Biznes 2015 Grupy Banku Millennium, w którym prezentujemy nasz wpływ na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Tegoroczny raport jest już dziesiątą tego typu publikacją, a zarazem potwierdzeniem, że od dawna uwzględniamy zasady CSR w prowadzeniu działalności biznesowej.

Aktualna strategia biznesowa Banku wskazuje aspekty, na których koncentrujemy się we współpracy ze swoim otoczeniem. Są to między innymi najwyższa jakość obsługi Klientów, etyczny marketing i sprzedaż, zapewnienie bezpieczeństwa powierzanych przez Klientów środków, wprowadzanie innowacyjnych produktów. Kładziemy również nacisk na tworzenie stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz angażujemy się w programy na rzecz społeczności lokalnych.

Zapewnienie najwyższej jakości obsługi jest jednym z priorytetów Banku. Z wykorzystaniem wniosków z własnych badań ankietowych i audytów firm zewnętrznych oraz analizy informacji zwrotnych od naszych Klientów projektujemy usługi uwzględniające ich oczekiwania. Chcemy dostarczać Klientom innowacyjnych rozwiązań, tak aby mogli oni w każdym miejscu i czasie i w jak najprostszy sposób korzystać z naszych usług finansowych. Zależy nam, aby wszystkie grupy Klientów, w tym osoby niepełnosprawne, czuły się komfortowo w kontakcie z Bankiem. Dlatego też wprowadziliśmy szereg udogodnień m.in. oddziały, bankomaty oraz sposób obsługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Reagujemy również na potrzeby Klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Aby ograniczyć negatywne skutki wynikające ze wzrostu kursu franka szwajcarskiego na początku 2015 roku, wprowadziliśmy szereg rozwiązań uwzględniających zalecania Związku Banków Polskich i ułatwiających obsługę zadłużenia kredytu hipotecznego udzielonego w tej walucie. Ponadto, każdy Klient posiadający kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, otrzymał propozycję skorzystania ze specjalnych warunków przewalutowania i wcześniejszej spłaty kredytu.

Rozwiązania, które wdrożyliśmy w obszarze jakości obsługi przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia Klientów, ale zostały także docenione przez rynek. W 2015 roku Bank Millennium został liderem wszystkich najważniejszych rankingów jakości obsługi: Gwiazda Jakości, Jakość na bank i najbardziej prestiżowego rankingu Przyjazny Bank Newsweeka (zwycięstwo w 3 kategoriach: Bank dla Kowalskiego, Bank w Internecie oraz Bankowość Hipoteczna).

 

W budowaniu kultury jakości najważniejszą rolę pełnią zmotywowani Pracownicy. To ich starania wpływają na zadowolenie Klientów. Relacje z Pracownika opieramy na otwartej komunikacji, tak aby znać ich oczekiwania i móc na nie odpowiadać. Zależy nam na tym, aby zapewnić Pracownikom satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz promować równowagę pomiędzy życiem zawodowy i prywatnym. Służą temu zarówno realizowane w Banku programy szkoleń i rozwoju kompetencji jak i projekt Rodzice na Tak, który został wdrożony, aby wspierać Pracowników, którzy są rodzicami.

Pracownicy uczestniczą również w wydarzeniach realizowanych przy udziale Banku na rzecz lokalnych społeczności. Bankowi wolontariusze udzielają swojego wsparcia niepełnosprawnym artystom uczestniczącym w programie Nikifory , prowadzą lekcje z finansów dla uczniów gimnazjów w ramach programu BAKCYL oraz realizują własne projekty społeczne w programie Wolontariat 55+.

Ważną rolą Banku jest działanie na rzecz poprawy świadomości i wiedzy finansowej Polaków. Działamy w tym kierunku zarówno edukując Klientów na temat usług finansowych, przekazując uczniom szkół praktyczną wiedzę finansową w programie BAKCYL oraz wspierając Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, która jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Bliska jest nam również idea wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. W minionym roku byliśmy partnerem i członkiem jury konkursów Orły Innowacji dziennika Rzeczpospolita, których celem było wyłonienie najbardziej perspektywicznych młodych polskich firm oferujących innowacyjne produkty i usługi.

Oprócz wspierania programów na rzecz lokalnych społeczności, jesteśmy również wieloletnim partnerem wielu instytucji realizujących programy z kręgu tzw. kultury wysokiej . W 2015 roku wspierane przez nas koncerty, festiwale muzyczne i teatralne, wystawy w muzeach i galeriach oraz przeglądy filmów dokumentalnych, obejrzało prawie 700 tysięcy osób. Od 17 lat Bank jest również fundatorem Złotego Berła - dorocznej nagrody dla polskiego twórcy przyznawanej za wybitne osiągnięcia artystyczne przez Fundację Kultury Polskiej.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju i etyczne prowadzenie działalności biznesowej zostało potwierdzone również w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI - przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zdobył tytuł Etycznej Firmy 2014 w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

Zapraszam do przeczytania raportu i zapoznania się z opisami konkretnych działań jakie realizujemy w odpowiedzi na oczekiwania naszego otoczenia.

[podpis Prezesa]

 

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

Bank Millennium

Bank Millennium poprzez sieć placówek, bankowość telefoniczną, internetową i mobilną oferuje nowoczesne usługi i produkty finansowe zarówno Klientom indywidualnym jak i biznesowym. Bank jest centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium LeasingMillennium LeasingMillennium Dom Maklerski i Millennium LeasingMillennium Dom MaklerskiMillennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.