Narzędzia

Bezpieczeństwo powierzonych środków

Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów środków jest jednym z priorytetów prowadzenia zrównoważonego biznesu zdefiniowanych w aktualnej strategii biznesowej Banku. Prowadzimy działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, kodeks zachowań etycznych oraz najlepsze praktyki rynkowe. Specjalną wagę przykładamy do spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem działania.