Współpraca z regulatorami i nadzorem rynku

W roku 2015 przeprowadzone zostały w Banku inspekcje zrealizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz kontrole przeprowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Państwową Inspekcję Pracy. W odniesieniu do każdego otrzymanego przez Bank zalecenia pokontrolnego wyznaczana jest jednostka odpowiedzialna za jego wykonanie, która okresowo informuje o statusie realizacji.

Stałym elementem współpracy z organami nadzoru jest aktywność wybranych Pracowników Departamentu Prawnego Banku w zakresie opiniowania projektów regulacji oraz inicjowania dyskusji na ważne w opinii ekspertów Banku tematy. Działania te odbywają się za pośrednictwem organizacji sektorowych takich jak Związek Banków Polskich i Lewiatan.