Produkty i usługi banku

Produkty Banku Millennium są przeznaczone do wszystkich segmentów rynku: Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Bankowości Prywatnej.

Odpowiadając na oczekiwania różnych grup Klientów, każdemu z segmentów oferujemy inne, dostosowane do jego potrzeb produkty. Zmiany i innowacje wprowadzane są w oparciu o informacje zwrotne przekazywane przez Klientów poprzez różne kanały kontaktu z Bankiem.

Segmenty Klientów i oferowane produkty

Segment Klientów Opis Oferowane produkty
Klienci Indywidualni     Konta, karty, kredyty, kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, ubezpieczenia.
Klienci Prestige   Klienci indywidualni posiadający w Banku aktywa powyżej 100 tys zł.   Konta, karty, produkty oszczędnościowe, inwestycyjno-ubezpieczeniowe, strukturyzowane, fundusze, kredyty.
Bankowość Prywatna   Klienci indywidualni posiadający w Banku aktywa powyżej 1 mln zł.   Konta, karty, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne, kredyty, usługi maklerskie.
Przedsiębiorstwa   Firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł.   Obsługa i finansowanie działalności, finansowanie handlu, produkty skarbu, usługi powiernicze, rozwiązania finansowe dla sektora publicznego.

Szczegółowy opis oferowanych produktów i usług znajduje się na stronie: http://www.bankmillennium.pl/

G4-4