Narzędzia

Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych

Poza siecią 413 placówek, świadczymy usługi przez system bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej oraz sieć 519 własnych bankomatów. Oferując swoje usługi 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, dzięki wielu kanałom dystrybucji, dostęp do naszych produktów i usług na terenie Polski jest praktycznie nieograniczony.

G4-FS13

Aby zwiększyć dostępność usług dla osób niepełnosprawnych wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

  • dostęp do placówek, w których mogą występować bariery architektoniczne;
  • siedzące stanowiska do obsługi Klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich;
  • bankomaty dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, co powoduje, że nie muszą one sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą natomiast korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu;
  • funkcję powiększania tekstu – strona www oraz aplikacja internetowa Banku zawierają przycisk A+, który pozwala na powiększenie prezentowanego tekstu, co umożliwia korzystanie z nich osobom niedowidzącym;
  • obsługę telefoniczną- Klienci korzystający z Infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu;
  • udogodnienia w podpisywaniu umów - osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch Pracowników placówki lub świadka - osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez Pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca
  • wzory umów na stronie internetowej dostosowane do odczytu przez czytniki tekstu
  • standardy obsługi osób niepełnosprawnych - szczegółowe wytyczne dotyczące obsługi Klientów niepełnosprawnych, obowiązujące Pracowników wszystkich placówek Banku.

G4-DMA FS14, G4-FS14

Dostępność usług 2015 2014 2013 2012
Liczba placówek 413 423 439 447
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 89% 89% 88% 87%
Bankomaty
Liczba bankomatów 519 539 555 566
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 100% 89% 89%

Tworzenie dobrych praktyk

Pracownicy Banku uczestniczyli w pracach Komitetu Związku Banków Polskich przygotowującego drugą, wydaną w 2014 roku, wersję Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki. Oprócz opiniowania całego dokumentu, przygotowaliśmy rozdział Bankowość mobilna. W 2015 roku, również w ramach prac Komitetu ZBP, uczestniczyliśmy w pracach nad tłumaczeniem migowym on-line.