Narzędzia

Ochrona prywatności klienta

Pracownicy Banku są zobowiązani do ochrony prywatnych i poufnych informacji na temat swoich Klientów oraz do właściwego ich wykorzystywania. W tym celu udoskonalane są systemy informatyczne oraz prowadzone odpowiednie szkolenia Pracowników. Dostawcy Banku, z których usług na podstawie umów Bank korzysta, mają również obowiązek ochrony poufnych danych, w tym danych osobowych i danych objętych klauzulą poufności dostarczanych przez Bank. W szczególności ochronie podlegają dane osobowe Klientów, dane na temat rachunków i transakcji jak również wszelkich operacji bankowych.

Szczegółowe zasady klasyfikacji oraz ochrony informacji określone są w obowiązujących w Banku politykach bezpieczeństwa informacji.

Szkolenia z ochrony danych osobowych i informacji* 2015 2014 2013 2012
Klasyfikacja, przetwarzanie i ochrona informacji w Banku 923 (15%) 937 (15%) 1217 (20% ) 1216 (20% )
Ochrona danych osobowych 2987(50%) 3407 (55%) 3680 (62% ) 4742 (79% )

* liczba i odsetek przeszkolonych Pracowników

G4-DMA PR8