Dialog z pracownikami

Komunikacja wewnętrzna

Pracownicy mogą przekazywać informacje, inicjować dyskusje, wymieniać się wiedzą i dzielić doświadczeniem za pomocą różnorodnych metod komunikacji.

Milleforum

Milleforum jest wewnętrzną platformą społecznościową, za pośrednictwem której Pracownicy wymieniają się wiedzą i dobrymi praktykami na temat pracy w Banku i budowania relacji z Klientami. Na MilleForum publikowanych jest również wiele artykułów eksperckich, które są źródłem wiedzy na temat produktów, jakości obsługi, technik sprzedaży i współpracy z Klientami.

Każdy Pracownik może komentować publikowane teksty, inicjować dyskusje, zakładać grupy tematyczne i zadawać pytania ekspertom. Na forum Pracownicy mogą również przedstawiać swoje pomysły dotyczące usprawniania procesów wewnątrzbankowych oraz rozwoju oferty produktowej. Pomysły zgłaszane przez Pracowników są analizowane, a najlepsze z nich zostają wdrożone.

 Milleforum 2015 2014 2013 2012
Liczba zarejestrowanych Pracowników 4 649 (78%) 6091 (98%) 5430 (91%) 5183 (85%)
 

Intranet

Intranet jest głównym miejscem publikowania informacji o wydarzeniach bankowych, politykach i strukturze Banku oraz źródłem wiedzy o produktach, procesach i trendach w poszczególnych liniach biznesowych.

Poza rozbudowaną częścią informacyjną i edukacyjną, portal intranetowy umożliwia komunikację z różnymi działami Banku. Za pośrednictwem Intranetu Pracownicy mają między innymi możliwość przedstawiania swoich pytań i wniosków poprzez system HR service, który przeznaczony jest do odpowiedzi na pytania odnoszące się do kwestii kadrowych i pracowniczych.

Magazyn Pracowników

Wewnętrzny magazyn Pracowników Grupy Banku Millennium Świat Millennium informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z działaniem Banku, międzynarodowej grupy Millennium bcp oraz rynku finansowego. Pismo wiele miejsca poświęca sprawom i inicjatywom pracowniczym publikując na swoich łamach materiały autorstwa Pracowników.

Platforma wymiany wiedzy

Platforma Wymiany Wiedzy jest portalem informacyjnym Pracowników Bankowości Przedsiębiorstw, który umożliwia zgłaszanie bieżących potrzeb i opinii, dzielenie się doświadczeniem sprzedażowym oraz dobrymi praktykami w kontaktach z Klientami. Jakość i aktualność prezentowanych informacji jest oceniana przez ekspertów bankowych zajmujących się danym tematem. Dzięki temu zamieszczane na platformie treści i materiały pomagają użytkownikom rzetelnie przygotować się do spotkań z Klientami.

Spotkania z Pracownikami

Co roku w Banku organizowane są dwa duże spotkania Pracowników o charakterze informacyjnym i integracyjnym:

Narada Kadry Zarządzającej Grupy Banku Millennium, w której wzięło udział ponad 750 menadżerów ze wszystkich szczebli zarzadzania. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu roku 2014 oraz planom biznesowym na rok 2015. Spotkanie było też okazją do nagrodzenia wyróżniających się Pracowników.

 

 

Spotkania Wigilijne organizowane dla wszystkich Pracowników Grupy Banku Millennium. W grudniu 2015 roku odbyło się 12 spotkań w 11 miastach, w których wzięło udział ponad 3500 Pracowników.

 

 

 

 

Możliwość zrzeszania się

W Banku nie funkcjonują związki zawodowe, ani układy zbiorowe pracy.

G4-11

Dialog z pracownikami prowadzony jest środkami komunikacji wewnętrznej. Za pośrednictwem Intranetu, Pracownicy powiadomieni są o uprawnieniu do wyboru Rady Pracowników Banku.

Departament Kadr prowadzi stronę intranetową Strefa HR, na której regularnie umieszczane są wszystkie zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych. Każdy z pracowników ma dostęp do swoich informacji kadrowych za pomocą systemu intranetowego Milliludzie. Gdyby informacje te okazały się niewystarczające, pracownik może skierować bezpośrednie zapytanie do Departamentu Kadr za pomocą systemu obsługi pracowników HR Service lub porozmawiać z przypisanym do jego obsługi pracownikiem Departamentu Kadr – opiekunem kadrowym.

Wymiana informacji i poglądów z pracownikami odbywa się także za pomocą forum dyskusyjnego Milleforum. Pracownicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących nie tylko oferowanych produktów, ale różnych rozwiązań stosowanych w Banku. Na forum Pracownicy zadają pytania ekspertom z danego obszaru oraz wymieniają się opiniami dotyczącymi różnych rozwiązań stosowanych w Banku np. systemu premiowego, czasu pracy, świadczeń socjalnych.