Działalność prospołeczna

Wolontariat

Program społeczny Nikifory

Od 2009 roku Bank Millennium jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji programu społecznego Nikifory. Celem projektu jest pokonywanie izolacji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rozwój i promocję ich aktywności twórczej.

W 2015 roku Pracownicy przy współudziale Banku zaangażowali się w szereg wydarzeń na rzecz wsparcia programu Nikifory:

  • zorganizowano dwa wolontariaty pracownicze, podczas których wolontariusze uczestniczyli w organizacji konkursu plastycznego Świat Nikiforów oraz warsztatach artystycznych dla laureatów tego konkursu;
  • w siedzibie Centrali Banku zaprezentowano wystawę prac artystów niepełnosprawnych połączoną z aukcją intranetową. Pozyskane podczas licytacji środki zostały przekazane na wsparcie i rozwój artystów niepełnosprawnych;
  • przy współudziale Fundacji zorganizowano wewnętrzne warsztaty dla pracowników banku promujące korzyści z angażowania się w wolontariat;
  • zwieńczeniem wspólnych działań była uroczysta Gala Fundacji United Way Polska i rozdanie laureatom konkursu Świat Nikiforów nagród ufundowanych przez Bank Millennium.

Program Nikifory 2009-2015
Liczba wolontariuszy Banku 93
Liczba beneficjentów programu 1922
     

BAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

Wolontariusze z Banku Millennium uczestniczą we wspólnym projekcie polskiego sektora bankowego BAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Warszawski Instytut Bankowości. BAKCYL, oparty na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy, ma na celu przekazanie uczniom gimnazjum praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z usług finansowych.

W ramach projektu opracowano cztery programy lekcji: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie oraz Finanse na całe życie, które są kompendium wiedzy finansowej dla młodych ludzi. Począwszy od roku 2013, w ramach BAKCYLA łącznie 145 wolontariuszy przeprowadziło 746 lekcji. W przeprowadzonych lekcjach uczestniczyło ponad 16,5 tys. uczniów.

Bank Millennium w BAKCYLU 2013-2015
Liczba wolontariuszy 18
Liczba przeprowadzonych lekcji 89
Liczba przeszkolonych uczniów 1780
   

G4-FS16

Wolontariat 55+

Pracownicy Banku w wieku powyżej 55 roku życia biorą udział w Programie Lokomotywa zmian realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Celem programu jest aktywizacja i rozwój uczestników oraz wykorzystanie ich doświadczeń do realizacji działań społecznych.

Osobom biorącym udział w programie oferowane są szkolenia i doradztwo, które przygotowują do roli wolontariusza oraz pomagają w opracowaniu koncepcji i sposobu realizacji pomysłu na działanie społeczne. Projekt zakończy się w 2016 roku, a jego finałem będzie realizacja przez każdego z uczestników własnego programu społecznego lub wolontariackiego.

Akcje charytatywne

Charytatywny Bieg Firmowy

W Biegu Firmowym zorganizowanym przez Fundację Everest w Warszawie i Wrocławiu uczestniczyło 92 Pracowników Banku Millennium. Dochód z imprezy, w której udział wzięło ponad 5 tysięcy pracowników firm z różnych branż przeznaczony został na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.

 

Bieg Firmowy 2015
Ilość uczestników biegu 5300
Kwota przekazana na cel charytatywny (zł)  52000
 

Charytatywna aukcja rękodzieła

Począwszy od 2013 roku, corocznie przed Świętami Bożego Narodzenia w banku organizowana jest Świąteczna Aukcja Dobroczynna. Na licytacji intranetowej wystawianych jest kilkaset przedmiotów wykonanych własnoręcznie przez pracowników. Zebrana na aukcji kwota, po podwojeniu przez bank, zostaje przekazana na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników banku. W 2015 przekazano na ten cel około 49 tyś złotych.


Pracownicy Banku Dzieciom

W roku 2015 Pracownicy Grupy Banku Millennium zorganizowali dwie zbiórki darów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych zlokalizowanych w małych miejscowościach w Polsce. Dzieciom przekazano przybory szkolne, środki higieny osobistej, zabawki i prezenty świąteczne. Zbiórki na rzecz ośrodków opiekuńczych organizowane są w Banku cyklicznie od 2011.

Wspieranie przedsiębiorczości

Orzeł Innowacji

Konkurs Orzeł Innowacji to inicjatywa dziennika Rzeczpospolita i partnerów: Banku Millennium, RWE Polska, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Stanforda, Politechniki Warszawskiej, Business Link oraz EasyPack. Konkurs, w którym Bank był członkiem jury, miał na celu promowanie ducha innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce polskiej i składał się z dwóch etapów:

  1. Polskie Innowacje – Orzeł Innowacji – konkurs na firmę średniej i dużej wielkości, która wprowadziła najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie produktowym lub organizacyjnym. Zwycięzcą został CD Projekt RED - twórca i wydawca fabularnej gry akcji Wiedźmin.
  2. Orzeł Innowacji – Start Up konkurs, którego celem było wyłonienie najbardziej perspektywicznych młodych polskich firm oferujących innowacyjne i kreujące nową wartość produkty oraz usługi. Zwycięzcą został GeniCore - spółka technologiczna, która specjalizuje się w innowacyjnym spiekaniu materiałów kompozytowych.

   

Wartość darowizn i sponsoringu (zł)   2015 2014 2013 2012
  Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring
Kultura 150 000 587 684   145 000 1 407 764 151 000   1 387 250   150 000 1 286 891
Edukacja 103 236   121 700 24 678 993 600   10 520   169 900  
Cele charytatywne 41 168   61 900   45 804     48230  
Sport     30 000         8 610
Razem 294 404   587 684 358 600 1 432 442 1 190 404   1 397 770   368 130 1 295 501