Promocja kultury

Działalność Banku w obszarze kultury planowana jest w oparciu o średnioterminowe plany działania i następujące założenia:

  • wsparcie udzielane jest nie samym instytucjom, lecz programom przez nie realizowanym,
  • preferowana jest współpraca w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach,
  • wspierane programy powinny mieć szeroki odbiór społeczny i być dostępne także za pośrednictwem mediów,
  • partnerami w realizacji programów kulturalnych powinny być przede wszystkim instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz media.

Projekty kulturalne Banku Millennium Opis Partner Liczba zrealizowanych edycji do roku 2015 Liczba odbiorców w 2015 Szczegóły  
Złote Berło Doroczna nagroda dla polskiego twórcy za wybitne osiągnięcia artystyczne. Fundacja Kultury Polskiej 17 102 262 liczba widzów reportażu w TVP 2
Docs Against Gravity Film Festiwal Mecenat nad największym festiwalem światowego filmu dokumentalnego w Polsce. Against Gravity 11 40 000 liczba widzów na pokazach festiwalowych
Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Festiwal i konkurs na najlepsze słuchowisko radiowe i spektakle telewizyjne. Telewizja Polska – Oddział w Gdańsku 13 499 874 liczba odbiorców programów emitowanych w TVP oraz uczestników imprez konkursowych i towarzyszących
Kolonia Artystyczna w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Program utrwalania dorobku artystycznego Kolonii Artystycznej w Kazimierzu Dolnym i jej współczesnych kontynuatorów. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 16 8 208   Liczba widzów wystaw malarstwa
Festiwal muzyki współczesnej Sacrum-Profanum Festiwal muzyki współczesnej i nurtów pokrewnych. Krakowskie Biuro Festiwalowe 4 5 000 liczba słuchaczy koncertów festiwalu
Pamiętajmy o Osieckiej Festiwal i konkurs piosenki poetyckiej poświęcony twórczości poetki Agnieszki Osieckiej. Fundacja Okularnicy 9 1800 liczba słuchaczy koncertów festiwalu
Koncert Noworoczny Banku Millennium Doroczny koncert na Zamku Królewskim w Warszawie organizowany dla Klientów i partnerów Banku. Zamek Królewski w Warszawie 24 220 liczba słuchaczy koncertu
Gdański Festiwal Muzyczny Prezentacja wybitnych wykonań muzyki poważnej i współczesnej. Stowarzyszenie Muzyczne Forza 3 10 000 liczba słuchaczy koncertów
Paganini Millennium Tour Koncerty prezentujące mistrzowskie wykonania klasycznej muzyki skrzypcowej Sylwin Management/ Filharmonie w Krakowie, Katowicach i Poznaniu 2 1950 liczba słuchaczy koncertów
Razem       669 314