Wspieranie edukacji

Celem programów edukacyjnych prowadzonych przez Bank jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wiedzy z zakresu bankowości i finansów, szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz dzielenie się dobrymi praktykami z obszaru działalności firmy.

 

Programy edukacyjne dla studentów i absolwentów Liczba uczestników
Program Opis 2015 2014 2013 2012
Millennium Bankers Płatny program praktyk, który umożliwia zaangażowanie w samodzielne, złożone projekty, podczas których studenci nabywają praktyczną wiedzę z bankowości. Najlepsi z praktykantów otrzymują propozycję zatrudnienia w Banku. 34 24 20 24
Akademia Millennium Celem bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla studentów prowadzonych przez specjalistów z Banku jest przybliżenie specyfiki pracy w bankowości oraz przedstawienie możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. W 2015 roku tematyka szkoleń dotyczyła negocjacji handlowych oraz komunikacji. 204 211 219 240
People Grow to program rozwoju kompetencji menadżerskich dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Dwuletni program oparty jest na zasadzie training on the job daje możliwość poznania całokształtu działalności Banku. Uczestnicy Programu wspierani przez Mentora – członka Zarządu Banku, pracują na rzecz różnych departamentów przy wybranych projektach i szkoleniach. Po zakończeniu programu uczestnik zostaje zatrudniony w jednym z departamentów Banku. 6 8 10 7
Expert Start Up to programy stażowe realizowane w różnych departamentach Banku dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach i wizji kariery zawodowej. Uczestnicy stażu wspierani są przez menedżerów oraz specjalistów z obszaru, w którym realizują projekt. Po zakończeniu stażu najlepsi uczestnicy otrzymują propozycję zatrudnienia w Banku. W roku 2015 programy Expert Start Up realizowano w obszarach realizowano w obszarach projektowania stron internetowych, e-commerce oraz bankowości mobilnej. 4 9 15 8
Grasz o staż Bank po raz piąty został fundatorem nagrody w konkursie Grasz o staż organizowanym przez Gazetę Wyborczą oraz firmę PwC. Zwycięzca konkursu został przyjęty na wakacyjną praktykę do jednostki zajmującej się marketingiem bankowości przedsiębiorstw.   3 4 9 42
Razem   251 256 273 321
Współpraca z organizacjami studenckimi w 2015 roku
Organizacja Realizowane programy
AIESEC

Program Ambasador - podczas rocznej współpracy ambasadorzy – członkowie AIESEC informują studentów o możliwościach rozwoju w Banku poprzez promocję programu praktyk, konkursów, staży i programów rozwojowych. Ambasadorzy korzystają ze szkoleń i warsztatów przygotowanych przez Bank oraz otrzymują możliwość odbycia praktyki wakacyjnej w Banku.

Dni Kariery – udział w tych największych targach pracy jest skuteczną formą wymiany oczekiwań pomiędzy Bankiem, a młodymi ludźmi poszukującymi miejsca zatrudnienia. Oba programy realizowane były w 5 ośrodkach akademickich w całej Polsce.

NZS SGH Kierunek: Bank! - to trzecia edycja projektu organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt skierowany był głównie do studentów kierunków ekonomicznych, którzy swoją przyszłą karierę wiązali z sektorem finansowym. W trakcie wydarzenia pracownicy Banku rozmawiali ze studentami na temat możliwości kariery w Banku, a także przeprowadzili warsztat: Analiza ryzyka kredytowego przedsiębiorstw.
 

Szerzenie wiedzy ekonomicznej

olimpiadaFundacja Banku Millennium jest partnerem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W jej poprzednich 28 edycjach wzięło udział 300 tysięcy uczestników. Temat główny tegorocznej edycji olimpiady to Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy.

G4-FS16

Oprócz wspierania edukacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjalnych, Bank wspiera również edukację finansową w gimnazjach. Od 2013 roku wolontariusze z Banku uczestniczą w programie BAKCYL, który ma na celu przekazanie uczniom praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z usług finansowych.

Dobre praktyki na studiach podyplomowych

Dzielimy się wiedzą nie tylko ze studentami i absolwentami wyższych uczelni, ale także ze uczestnikami studiów podyplomowych. Na zajęciach w Collegium Civitas w Warszawie słuchacze zapoznali się z dobrymi praktykami raportowania odpowiedzialności społecznej Banku Millennium. Oprócz zaprezentowania zmian w podejściu Banku do raportowania na przestrzeni czasu, na wykładzie omówiono również jaka powinna być zawartość publikacji oraz jak wdrożyć raportowanie w firmie krok po kroku.