Narzędzia

Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Identyfikacja Interesariuszy

    Grupy Interesariuszy zostały wybrane w efekcie procesu mapowania. Proces ten został przeprowadzony w oparciu o wyniki wewnętrznej ankiety określającej skalę wpływu poszczególnych grup Interesariuszy na Bank oraz wpływu Banku na grupy...

    noreply - 03/24/2016 - 15:17