Narzędzia

Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Dialog z interesariuszami

    Firma prowadzi dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł: ...

    noreply - 03/24/2016 - 15:19