Narzędzia

Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

    Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium zostały ujęte w strategii rozwoju na lata 2015-2017 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku. ...

    noreply - 03/17/2016 - 09:11

  2. Zarządzanie ryzykiem

    Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetytu na ryzyko) oraz charakteru i skali działania...

    noreply - 03/17/2016 - 09:36