G4-25

Identyfikacja Interesariuszy Banku

in

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w oparciu o analizę działalności operacyjnej Grupy Banku Millennium. W wyniku procesu mapowania zidentyfikowano stopień oddziaływania Interesariuszy na firmę oraz stopień oddziaływania firmy na Interesariuszy.G4 25a

Syndicate content

Copyright © Bank Millennium SA