G4-30

O raporcie

Metodologia

Raport Odpowiedzialny Biznes prezentuje działalność Banku i Grupy Banku Millenium za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został sporządzony według wytycznych raportowania Global Reporting Initiative G4 na poziomie aplikacji Core. Bank raportuje w cyklu rocznym.

Syndicate content

Copyright © Bank Millennium SA