Bank Millennium - Zastrzeżenia prawne

Bank Millennium SA informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach WWW Banku nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom Banku. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji. Jednocześnie Bank Millennium SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Bank Millennium SA nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Bank Millennium SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy użytkowania systemu bankowości internetowej millenet ®.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego Banku Millennium SA są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Banku Millennium SA pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Banku Millennium SA i spółek Grupy. Żadna część portalu Banku Millennium SA nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Millennium SA.

Copyright © Bank Millennium SA