Bank Millennium - Polityka prywatności

Bank zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług wprowadziliśmy specjalne procedury wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w wyniku czego zapewnione jest tak bezpieczeństwo danych osobowych jak i przeprowadzonych transakcji.

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi rachunku oraz zgodnie z upoważnieniem Klienta, o ile takie zostanie Bankowi przez Klienta udzielone. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Bankiem, jednak zapewnia, z korzyścią dla Klienta, bieżące informowanie go o zmianach w ofercie i usługach Banku. Wykorzystywanie danych osobowych Klienta w zakresie przekraczającym realizację zawartej umowy z Bankiem, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologi, zmiany prawa oraz rozwój ofert Banku powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

Copyright © Bank Millennium SA