Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków

Banku Millennium oraz spółki Grupy prowadzą działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, obowiązujący kodeks zachowań etycznych oraz najlepsze praktyki rynkowe. Bank przywiązuje specjalną wagę do spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem działania, dbając o bezpieczeństwo środków powierzonych mu przez Klientów.

Copyright © Bank Millennium SA