Rzetelna Komunikacja Marketingowa

Reklamy i wszystkie materiały przygotowywane w ramach komunikacji marketingowej prowadzonej przez Bank Millennium przekazują informacje w sposób przyjazny, przejrzysty i jasny dla każdego odbiorcy. Bank szanuje interesy obecnych i przyszłych Klientów, a także konkurentów rynkowych, stosując zasady uczciwej konkurencji. Materiały marketingowe są opracowywane z najwyższą starannością oraz zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi tego obszaru, m.in. z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Bank Millennium na bieżąco śledzi i dostosowuje przekaz reklamowy do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących komunikacji. Pracownicy Banku Millennium zaangażowani w pracę nad reklamami są formalnie zobowiązani do stosowania zapisów Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Radę Etyki Reklamy. Bank przyjął również wewnętrzne regulacje w tym zakresie.

Zgodnie z zasadami reklamowania usług bankowych, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, reklamy Banku Millennium nie wprowadzają w błąd, przekazują istotne cechy produktów i usług oraz związane z nimi korzyści i koszty. Opisują również ich charakter prawny i informują o poziomie ewentualnego ryzyka po stronie Klienta. Jeśli przekaz dotyczy oferty promocyjnej, jest jasno wskazywany okres jej obowiązywania.

W 2013 roku nie odnotowano żadnych przypadków braku przestrzegania regulacji odnoszących się do komunikacji marketingowej przez Bank Millennium.

Copyright © Bank Millennium SA