Zwiększenie dostępności usług finansowych

Bank, dysponując siecią 439 placówek obecny jest we wszystkich największych miastach w kraju. Poza siecią placówek, Bank oferuje także usługi przez system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 555 własnych bankomatów. Oferując swoje usługi 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, dzięki wielu kanałom dystrybucji, dostęp do produktów i usług Banku na terenie Polski jest praktycznie niegraniczony. Bank oferuje również dostęp do swoich produktów i usług osobom niepełnosprawnym poprzez zapewnienie:

  • pełnego dostosowania strony internetowej i systemu bankowości internetowej do potrzeb użytkowników niewidomych i niedowidzących zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych. W efekcie, Bank Millennium jako pierwszy bank w Polsce, został wyróżniony certyfikatem Strona Internetowa bez Barier;
  • bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu (m. in. na wózkach inwalidzkich) Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, co powoduje, że nie muszą one sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą natomiast korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu;
  • funkcji powiększania tekstu - aplikacja Millenet, czyli elektroniczny kanał dostępu do konta bankowego, zawiera przycisk A+, który pozwala na powiększenie prezentowanego tekstu, co umożliwia korzystanie z tej aplikacji osobom niedowidzącym;
  • obsługi telefonicznej - Klienci korzystający z Infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu;
  • udogodnień w podpisywaniu umów - osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki lub świadka - osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca;
  • standardów obsługi osób niepełnosprawnych - szczegółowych wytycznych dotyczących obsługi Klientów niepełnosprawnych, obowiązujących Pracowników wszystkich placówek Banku.
  •  zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do placówek, w których mogą występować bariery architektoniczne.
Dostępność usług 2013 2012
Placówki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
Całkowita liczba placówek 439 447
Liczba placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 388 390
Odsetek placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 88% 87%
Bankomaty
Liczba bankomatów 555 566
Liczba bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 496  505
Odsetek bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 89% 89%

download excel

Copyright © Bank Millennium SA